Skip to content Skip to footer

Uwaga Frankowicze

Uwaga Frankowicze i Wierzyciele Getin Noble Banku!

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wywołują działania syndyka Getin Noble Banku, dotyczące kwestii ugód i postępowania z Frankowiczami.

👉Jeśli masz kredyt we frankach szwajcarskich w tym banku, oto co musisz wiedzieć:

🔵 Zawezwania do próby ugodowej – Syndyk banku wysyła propozycje, które wydają się być dalekie od realiów obecnego orzecznictwa sądowego i unijnego.  Propozycje te obejmują żądania spłaty kredytu w wysokości zwaloryzowanej kursem CHF lub nawet podwójnej wysokości wypłaconego kapitału, pomimo braku uznania przez syndyka nieważności umów kredytowych.

🔵 Apelacje od wyroków – Syndyk podejmuje również działania polegające na składaniu apelacji od wyroków sądów I instancji, ustalających nieważność umów kredytowych. J est to kontrowersyjne, biorąc pod uwagę, że większość takich spraw jest przegrywana przez banki.

🔵 Wezwania do uzupełnienia zgłoszeń wierzytelności – Syndyk wzywa również Frankowiczów do uzupełnienia braków formalnych w zgłoszeniach wierzytelności, co ma swoje uzasadnienie w przepisach prawa upadłościowego.  Warto zwrócić uwagę na to, aby dokładnie sprawdzić, co jest wymagane i odpowiednio zareagować, aby uniknąć odrzucenia zgłoszenia.

Co robić?

💢Jeśli otrzymałeś propozycję ugodową lub wezwanie do uzupełnienia braków w zgłoszeniu wierzytelności, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

💢Pamiętaj, że aktualne orzecznictwo TSUE stoi na straży praw konsumentów i może mieć kluczowe znaczenie dla Twojej sprawy.