Nasze usługi

Kredyty walutowe

 • Jako jedni z pierwszych w Polsce zajęliśmy się analizą kredytów walutowych,
 • Posiadamy 7-letnie doświadczenie w analizie umów kredytów walutowych,
 • Skierowaliśmy do sądów ponad poł tysiąca spraw,
 • Analiza umowy jest bezpłatna,
 • Przed podjęciem decyzji przez Klienta określamy kwotę zwrotu o jaką może się ubiegać  i oferujemy spotkanie z mecenasem, który ma prowadzić sprawę,
 • Podejmujemy działania na kredytach indeksowanych i denominowanych,
 • Gdy umowa naszego Klienta zawiera nieprawidłowości kierujemy ją do sądu,
 • Prowadzimy sprawy „nietypowe” – kredyty spłacone, kredyty z indywidualnie negocjowanymi warunkami, rozwody.

Kredyty konsumenckie

 • Bezpłatnie analizujemy umowy naszych Klientów takie jak: kredyty ,
 • Naszym celem jest zweryfikowanie czy dane zobowiązanie Klienta kwalifikuje się na „Sankcję kredytu darmowego”,
 • Efektem osiągniecia statusu „Sankcji kredytu darmowego” jest odzyskanie już zapłaconych odsetek i prowizji oraz brak konieczności płacenia odsetek na przyszłość,
 • W praktyce kredyt zostaje na ten sam okres a do spłaty zostaje Klientowi sam kapitał kredytu,
 • Według naszego doświadczenia około 90% umów kredytów konsumentów zawiera zapisy kwalifikujące do zastosowania sankcji kredytu darmowego,
 • Sankcja kredytu darmowego pojawiła się w polskim prawodawstwie najpierw w art. 15 Ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim, a obecnie jej zasady i zakres określa art. 45 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zmiana została spowodowana koniecznością implementacji na polskim gruncie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (szczególnie art. 23),
 • Możemy analizować zobowiązania, których wysokość nie przekracza 255 550 zł 

Ubezpieczenia

Analiza zasadności pobrania przez bank opłat z tytułu ubezpieczeń zawieranych do umowy kredytowej, w tym między innymi:

 • ubezpieczenie pomostowe,
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
 • ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości,
 • ubezpieczenie na życie.
 • ubezpieczenie domu/mieszkania

Sprawdzamy podstawę prawną ubezpieczeń zawieranych do umowy kredytowej. W przypadku gdy ubezpieczenia mają cechy abuzywne, pomagamy Klientom odzyskać niesłusznie pobrane opłaty z tytułu ubezpieczeń.

Porady Prawne

Naszym Klientom oferujemy darmowe porady prawne z zakresu:

 • Prawo cywilne (umowa kupna sprzedaży, umowa najmu, ochrona autorskich praw majątkowych i niemajątkowych, ochrona dóbr osobistych)
 • Prawo karne (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, znieważenie/zniesławienie, oszustwo, przestępstwa wojskowe)
 • Prawo handlowe (subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu, umowy spółek, umowy spółki z członkami zarządu)
 • Prawo rodzinne (rozdzielność majątkowa, alimenty, rozwody, opieka nad dziećmi)

Produkty Inwestycyjne

 • Analiza legalności zapisów w umowach dot. produktów typu „Pareto”, „Libra”, „Lucra” , Polisy Unit Linked
 • Pomoc w odzyskaniu wpłaconych środków