Skip to content Skip to footer

Kredyty hipoteczne

sankcja kredytu darmowego

Dlaczego uważamy WIBOR za nieobiektywny wskaźnik?

  1. Wysokość wskaźnika WIBOR jest kształtowana decyzjami największych banków komercyjnych. Co oczywiste w interesie banku jako strony umowy kredytowej jest więc, aby wskaźnik WIBOR stał na odpowiednio wysokim poziomie, zapewniając tym samym dodatkowe dochody bankowi. Banki w ten sposób stawiają siebie w uprzywilejowanej wobec konsumenta sytuacji, co zaburza równowagę kontraktową stron umowy kredytowej.
  2. Za wysokością WIBOR-u nie stoją faktyczne transakcje na rynku międzybankowym. W rzeczywistości WIBOR to czysto hipotetyczny wskaźnik oparty na deklaracjach banków co do wysokości oprocentowania, po którym zgodziłyby się udzielić pożyczek na rynku międzybankowym. Banki nie podają prawdziwego oprocentowania takich pożyczek, często także ich wartość jest znikoma, a transakcje sporadyczne. W praktyce nie sposób uznać wskaźnika WIBOR za reprezentatywny.
  3. Wysokość wskaźnika WIBOR, kształtowana w ten sposób, stwarza sytuację w której banki mają szerokie pole do nadużyć i celowej manipulacji poprzez porozumienie na rynku międzybankowym. W 2021 r. analogiczny dla WIBORU wskaźnik LIBOR został zlikwidowany właśnie ze względu na ryzyko zmowy międzybankowej.

Jeżeli masz kredyt hipoteczny „w złotówkach” i widzisz, że regularnie rośnie Ci rata przeczytaj poniższy materiał !

Fundacja przygląda się działaniom instytucji, które po głębokiej analizie prawnej doszły do wniosku, że wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem nierzetelnym i nieobiektywnym. Stoją one na stanowisku iż niezbędne oraz prawdopodobne może być usunięcie tego wskaźnika z kredytu hipotecznego w PLN. Pierwsze instytucje w Polsce zajmują się właśnie przygotowywaniem pozwów przeciwko bankom.

Zakładanym efektem podjęcia takich działań ma być usunięcie wskaźnika WIBOR z kredytu co w praktyce pozwoli odzyskać konsumentowi już zapłacone odsetki z tytułu WIBOR oraz usunięcie przez sąd tego wskaźnika na przyszłość.  Przełoży się to na obniżenie i ustabilizowanie wysokości raty. Konsument nie będzie doświadczał wzrostu raty kredytowej wraz z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stop procentowych gdyż po uznaniu abuzywności wskaźnika WIBOR przez sąd, oprocentowanie  kredytu będzie składało się jedynie z marży banku. Innym potencjalnym, znanym ze spraw „frankowych” , efektem podjęcia kroków prawnych przez konsumenta może być brak konieczności płacenia rat, lub ich części w czasie trwania procesu.

fundacja fair
Fundacja Fair

Co w związku z tym rekomendujemy naszym Klientom?

Uważamy, powyższe argumenty za zasadne i dające nadzieję na pomyśle zakończenie dla konsumentów w przypadku skierowania takiej sprawy do rozpatrzenia przed sąd. Stoimy jednak na stanowisku, że przy obecnym etapie działań jest jeszcze za wcześnie by określić czy realne prawdopodobieństwo wygrania sprawy wynosi 30, 50 czy 80 % co przy polityce Fundacji nie pozwala nam rekomendować Państwu aby założyć powództwo już teraz. Na obecnym etapie mamy już grupę chętnych i zbieramy kolejne osoby, które w momencie uznania przez nas, iż wykształca się linia orzecznicza i jesteśmy w stanie określić realne prawdopodobieństwo wygranej będą potencjalnie zainteresowane aby podjąć działania.

Fundacja w tym czasie zamierza podjąć działania w celu odzyskania z tych umów środków dla Klienta w związku z innymi zapisami, których usunięcie nie wymaga interwencji sądu i nie wymaga od Klienta angażowania się w to finansowo. Dodatkowo Fundacja poinformuje też Klienta, jeżeli jego marża będzie wyższa niż alternatywne na rynku co pozwoli Klientowi obniżyć swoje oprocentowanie i wysokość raty poprzez ewentualne refinansowanie kredytu.

Sukcesy

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych na adres: kontakt@fundacjafair.com

Zapraszamy do kontaktu