Skip to content Skip to footer

Fundacja Na Rzecz Uczciwej Bankowości

WPolsce coraz więcej osób posiada kredyt. Oczywiście automatycznie  podnosi się w takim wypadku liczba osób, która zmaga się z problemami niespłacania zadłużenia. 

Na szczęście istnieją organizacje, takie jak Fundacja Na Rzecz Uczciwej Bankowości. 

Pomagamy klientom w walce z nieuczciwymi umowami kredytowymi oraz z nadmiernym zadłużeniem.  W tym artykule przedstawimy korzyści wynikające ze współpracy z naszą fundacją. 

Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości to instytucja, której zadaniem jest szczegółowa analiza umów finansowych pod kątem prawnym.

W przypadku znalezienia nielegalnych zapisów lub błędów w naliczaniu opłat, ubiegamy się o zwrot bezprawnie pobranych środków.

Analizujemy: 

  • Kredyty walutowe 
  • Kredyty gotówkowy 
  • Kredyty samochodowy 
  • Karty kredytowe 

Sprawdzamy: 

  • czy w umowie nie ma nielegalnych zapisów, 
  • czy poprawnie naliczone są wszystkie opłaty, 
  • czy instytucja finansowa wywiązuje się w 100% z warunków zawartych w umowie. 

————————————————————————————

Fundacja działa już od ponad 10 lat i zdobyła w tym czasie ogromne doświadczenie w dziedzinie prawa bankowego oraz prawa konsumenckiego. 

Dzięki temu, doskonale znamy przepisy, które regulują zasady udzielania kredytów oraz wiemy, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać zwrot bezprawnie (według umowy) pobranych środków.

Warto wiedzieć, że odszkodowanie z kredytu można uzyskać w przypadku naruszenia przez bank przepisów prawa. Np. bank może naruszyć ustawę o kredycie konsumenckim, nie informując dokładnie kredytobiorcy o skali ryzyka związanego z zaciągnięciem takiego kredytu. 

Skorzystaj z pomocy eksperta

Jeśli podejrzewasz, że bank naruszył przepisy i chcesz ubiegać się o odszkodowanie, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Właśnie w tym celu działa Fundacja Na Rzecz Uczciwej Bankowości. 

Skutecznie pomagamy swoim klientom w uzyskaniu odszkodowań z tytułu naruszenia przez bank przepisów prawa co potwierdzają nasze zwycięskie sprawy. Fundacja Fair zawsze stawia na jakość swoich usług, dlatego też jej specjaliści dokładają wszelkich starań, aby pomóc swoim klientom jak najlepiej. 

Fundacja Fair zapewnia swoim klientom kompleksową pomoc, która obejmuje m.in.

 Analizę umowy kredytowej – specjaliści Fundacji Fair dokładnie analizują umowę kredytową zawartą z bankiem, aby sprawdzić, czy nie naruszono w niej przepisów prawa. Na podstawie tej analizy można ocenić szanse na uzyskanie odszkodowania. 

 Przygotowanie dokumentów – Fundacja Fair przygotowuje niezbędne dokumenty w celu uzyskania odszkodowania. W tym celu należy przekazać im umowę kredytową oraz wszelkie dokumenty, które pozwolą na dokładną analizę sprawy. 

 Indywidualne podejście – Fundacja Fair zapewnia swoim klientom indywidualne podejście do sprawy. Każdy przypadek jest inny, dlatego też fundacja stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdego klienta. 

W przypadku rozstrzygania spraw pozasądowych, forma wynagrodzenia zawsze zależy od wyboru Klienta, co uważamy za uczciwe podejście. Gdy sprawa musi zostać skierowana do sądu, zazwyczaj pobieramy opłaty z góry w celu pokrycia kosztów kancelarii prowadzącej sprawę. 

Jako Fundacja zawsze staramy się znaleźć rozwiązania pozasądowe i wyczerpać wszystkie możliwe drogi do uzyskania ugody. W momencie wymaganej konieczności, jaką jest postępowanie sądowe, przeprowadzamy przez cały proces Klienta za rękę. 

Nasz cel

Dążymy do poprawy sytuacji na rynku finansowym. W ramach naszych działań, skupiamy się na podnoszeniu świadomości konsumentów o ich prawach oraz na upowszechnianiu wiedzy na temat oferowanych przez instytucje finansowe produktów. Zmiany w prawie mogą być podstawą do zgłaszania kolejnych roszczeń dotyczących umów kredytowych, dlatego nasza współpraca z fundacją ma charakter długoterminowy. 

Chronimy twoje prawa jako konsumenta na rynku finansowym.

Skorzystaj z naszych usług i walcz o swoje interesy. 

Skontaktuj się z nami 👉 KONTAKT